Opet Petrol İstasyonudur

Bize Ulaşın: (0324) 238 35 84

Opet Çevre

Opet olarak, faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne uygun olarak yönetiriz ve Çevresel performans değerlerimizi ise Sürdürülebilirlik Raporumuzda yayımlarız.

Çalışmalarımızı planlarken çevreyi göz önüne alırız; ortaya çıkarabileceğimiz çevresel etkileri, planlama aşamasında belirleriz ve değerlendiririz. Bu aşamada sadece mevzuatta tanımlanan sınır değerleri değil, bu değerlerden daha iyi sonuçları elde edecek şekilde iş planımızı yaparız.

Operasyonlarımıza başlamadan önce resmi mercilerden gerekli Çevre İzinlerimizi alırız. Çalışmalarımız devam ederken ise su ve atık su analizlerimiz, hava emisyon ölçümlerimiz gibi periyodik ölçümlerimizi yetkilendirilmiş firmalara yaptırarak izin verilen değerlerden daha iyi sonuçlar elde ettiğimizi belgeleriz.

Çevre Yönetimi yaklaşımımız doğrultusunda iş akışlarımızı, atığı minimum seviyede çıkaracak şekilde hayata geçirir, atık geri dönüşümü ve bertarafı için sadece lisanlı firmalarla çalışırız. Geri dönüştürülebilir atıklarımızı plastik/metal/kağıt/cam olarak ayrı atık kutularında biriktirerek geri dönüşüm firmalarına teslim ederiz ve diğer atıklar gibi atık miktarlarını sürekli izleriz.

Yağmur suyu ile yağlı suları birbirinden ayırmak suretiyle ayrı havuzlara toplanmasını sağlayan kapalı sistem sayesinde yağmur sularını kullanıma kazandırırız. Bu şekilde ve arıtma işlemlerimiz sayesinde, tesislerimizde ortaya çıkan atık suların, % 65’e varan oranda geri kazanımını sağlarız. Sürekli İyileşme anlayışımız doğrultusunda bu oranın arttırılmasına ilişkin teknoloji kurumları ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde projeler geliştiririz.

Kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlayabilmek için; enerji ve su tüketimimizi azaltmaya yönelik teknolojik yenilikleri takip ederiz ve çalışmalarımızda uygulamaya geçiririz. 

Çalışanlarımızın ÇEVRE ile ilgili farkındalığını arttırmak üzere eğitimlerin yanı sıra, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tüm çalışanlarımıza yönelik uygulamalar gerçekleştiririz.

Güvenli Akaryakıt Güleryüzlü Hizmet